O soutěži

mKONTEXT – Krajská on-line soutěž v matematice

Na přípravě a realizaci soutěže se podílejí:

KCVJŠ – Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková, Mgr. Blanka Matasová, Mgr. Miloslav Skuhravý

Západočeská univerzita v Plzni (oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání) – PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Viktor Chejlava

Zaměření soutěže pro rok 2022: Matematika a cestování.

Zajímavé matematické úlohy s tématikou cestování.

Kategorie:

Pro žáky 1. ročníku středních škol

Pro žáky 1. ročníku gymnázií (kvinta)

Pro žáky 1. ročníku středních odborných učilišť

Termín:

Soutěž bude probíhat od 3. října 2022.