O soutěži

mKONTEXT – Krajská on-line soutěž v matematice

Na přípravě a realizaci soutěže se podílejí:

Plzeňský kraj (Odbor školství, mládeže a sportu) – JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA.

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola – Mgr. Michal Pelc, Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková

Západočeská univerzita v Plzni (oddělení celoživotního a distančního vzdělávání) – PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Viktor Chejlava

Zaměření soutěže pro rok 2023: Povolání

Zajímavé matematické úlohy s tématikou povolání.

Kategorie:

Pro žáky 1. ročníku středních škol

Pro žáky 1. ročníku gymnázií (kvinta)

Pro žáky 1. ročníku středních odborných učilišť

Termín:

Soutěž bude probíhat od 2. října 2023.