Pravidla soutěže

  • Na přihlášenou školu budou zaslány v průběhu měsíce září přístupové údaje a instrukce, jak bude soutěž probíhat.
  • Přístupové údaje budou anonymizovány, každá škola bude mít svůj kurz v LMS Moodle.
  • Soutěže se zúčastní všichni žáci přihlášené třídy.
  • Od každého říjnového pondělí bude možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplňovat testy příslušného kola.
  • Každá přihlášená třída nahlásí s předstihem přesný čas, kdy bude testy vyplňovat a na tento čas jí budou testy zpřístupněny.
  • Účastnit se je možné pouze prostřednictvím počítače.
  • Aktivita zabere nejvýše 45 minut výuky.
  • Na testu bude nastaven časový limit.
  • Z celkových výsledků za čtyři týdny bude možné určit 5 nejlepších žáků v každé kategorii, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení a připraveného programu na ZČU.