On-line soutěž

Na školu budou v průběhu září 2023 zaslány instrukce s vysvětlením průběhu soutěže, které budou obsahovat i odkaz na instruktážní video. Vyučující dostanou pro své žáky přístupové údaje. Přístupové údaje budou anonymizovány, každá škola bude mít svůj kurz v LMS Moodle ZČU.

Od pondělí 2. října bude možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplňovat testy příslušného kola.

Účastnit se je možné prostřednictvím počítače. Na testu bude nastaven časový limit. Aktivita zabere nejvýše 45 minut výuky.

PRŮBĚH

Testy musí žáci vyplnit ve škole pod dohledem učitele, který realizačnímu týmu nahlásí, který den a v kolik hodin žáci testy vyplňovali. Vyplněním testu mimo termíny uvedené učitelem povede k diskvalifikaci soutěžícího. Soutěže se zúčastní všichni žáci přihlášené třídy (platí pro SŠ, SOU a gymnázia).

VYHODNOCENÍ

Vždy do nedělní půlnoci bude zveřejněno skóre jednotlivých soutěžících.

Každý týden se žákům test automaticky vyhodnotí a z celkových výsledků za čtyři kola bude možné určit vítěze, kteří se zúčastní připraveného programu.