Finále

Každý týden se žákům test automaticky vyhodnotí. Z celkových výsledků za čtyři týdny bude možné určit skupinu finalistů, kteří se zúčastní závěrečného programu na Západočeské univerzitě v Plzni.

Termín pro závěrečné vyhodnocení je stanoven na 18. 1. 2023.